1. Polska 81 lotów
2. Niemcy 39 lotów
3. Hiszpania 26 lotów
4. Norwegia 14 lotów
5. Wielka Brytania 12 lotów
6. Szwajcaria 10 lotów
7. Irlandia 6 lotów
8. Holandia 4 loty
9. Włochy 4 loty
10. Dania 2 loty
11. Szwecja 2 loty